Proizvodnja

 

Savremena proizvodnja sistema zaštite od sunca podrezumeva upotrebu mašina i alata najnovije generacije.  Mašina za ultrazvučno zavarivanje – spajanje materijala, mašine za sečenje aluminijuma sa laserskom kontrolom tačnosti mera, ureađaji za kontrolu kvaliteta, samo su deo sredstava, koja su u funkciji dobijanja najboljih proizvoda.

Odgovarajući lager vitalnih delova i elektroopreme obezbeđuje brzi odziv na svaki zahtev velikih i malih projekata.

 

         

 

Ponuda i prodaja

 

Nakon svakog upita, komercijalno tehnički sektor, sastavljen od stručnih ljudi, izlazi u susret klijentu sa sveobuhvatnom ponudom, koja sadrži tehnički opis, odgovarajuće crteže i animcije po potrebi, komercijalne uslove, i možda najvažnije: Savete i preporuke za optimalan izbor proizvoda, način ugradnje i odabir opreme za dugotrajno i udobno korišćenje za maksimalnu energetsku efikasnost i zaštitu od UV i IC zračenja.

 

Montaža  

 

GGT obezbeđuje klijentu potpunu uslugu i sigurnost nakon kupovine proizvoda.

Montaža je sastavni deo svake ponude, i klijent je siguran da će proizvod biti stručno i kvalitetno montiran. Time se ceo proces kupovine i ulaganja zaokružuje na njakvalitetniji način.

 

Servis i garancija

 

Svi GGT proizvodi su u najvišem svetskom kvalitetu, i imaju dugi vek trajanja i visoku pouzdanost u radu.

Svejedno, servisna služba odmah odgovara na svaki eventualni poziv i otkalanja uočene probleme u garantnom i vangarantnom roku.

 

                     

 

Svi klijenti GGT –a se nalaze u bazi – adresaru, i mogu po sopstevnoj želji da primaju informacije i obaveštenja o najnovijim dostignućima iz oblasti sistema zaštite od sunca, kao i preporuke za osavremenjavanje i nadogradnju već ugrađenih proizvoda.

 

Partneri u proizvodnji:

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client