Lamele sačinjene od ekstrudiranog aluminijuma, dimenzija od 125 do 480 mm., fiksirane ili pokretne (ručno ili elektromotor). Veliki izbor nosača omogućuje brzo postavljanje brisoleja za svaki zahtevani projekat.

Sačinjeni od kvalitetne legure aluminijuma AlMgSi 0.5, i plasrificirani u RAL-u po želji investitora, omogućuju dugu i kvalitetnu zaštitu od vremenskih uticaja.

Postavljanjem na posebnu podkonstrukciju, kao i posebno projektovanim nosačima, omogućili smo kontinuiranu dužinu lamela od 6 metara. Brisoleji mogu biti fiksni ili elektro pokretni. Širina lamele je od 17 do 46 cm.