ATLAS

Tehničke karakteristike žaluzine ATLAS

Žaluzina osmišljena za sprečavanje nasilnog prodora u unutrašnjost objekta. Mehanizam za pokretanje je u potpunosti skriven u vodilicama, a osnovu čini metalni lanac sa sistemom za okretanje lamela. Uz posebno profilisane lamele, koje imaju veliku čvrstoću, nasilno pomeranje je onemogućeno, odnosno lamele mogu da se unište jedino upotrebom specijalnog alata. Pokretanje je isključivo putem elektomotora koji, u slučaju da lamele žaluzine naiđu na prepreku, zaustavlja rad i zadržava funkciju zaključavanja u datom položaju, tako da i u tom slučaju nije moguće podići lamele ručno, što je još jedna izuzetna bezbednosna funkcija ATLAS-a. Žaluzina je otporna na udare vetra.

 
  1. Kaseta: Dim. 56 x 58 mm
  2. Lamela: 90 mm (širina)
  3. Minimalna širina: 600 mm
  4. Maksimalna širina: 2800 mm
  5. Minimalna visina: 500 mm
  6. Maksimalna visina: 4000 mm
  7. Maksimalna površina: 8 m²