Citroen autosalon

  • Godina ugradnje: 2008
  • Lokacija: Beograd - Srbija
  • Investitor: VITRO GROUP
  • Tip zaštite: Unutrašnji zastor GGT 43