Dukley gardens

  • Godina ugradnje: 2014
  • Lokacija: Budva – Crna Gora
  • Investitor: TURNER INTERNATIONAL
  • Tip zaštite: Tenda Toscana i silver screen