Proizvodnja, ponuda i prodaja, montaža, servis i garancija

 

Proizvodnja

Savremena proizvodnja sistema zaštite od sunca podrazumeva upotrebu mašina i alata najnovije generacije.  Mašina za ultrazvučno zavarivanje – spajanje materijala, mašine za sečenje aluminijuma sa laserskom kontrolom tačnosti mera, uređaji za kontrolu kvaliteta, samo su deo sredstava, koja su u funkciji dobijanja najboljih proizvoda.

Odgovarajući lager vitalnih delova i elektroopreme obezbeđuje brzi odziv na svaki zahtev velikih i malih projekata.

 

 

Ponuda i prodaja

Nakon svakog upita, komercijalno tehnički sektor, sastavljen od stručnih ljudi, izlazi u susret klijentu sa sveobuhvatnom ponudom, koja sadrži tehnički opis, odgovarajuće crteže i animcije po potrebi, komercijalne uslove, i možda najvažnije: savete i preporuke za optimalan izbor proizvoda, način ugradnje i odabir opreme za dugotrajno i udobno korišćenje za maksimalnu energetsku efikasnost i zaštitu od UV i IC zračenja.

 

Montaža  

"GGT obezbeđuje klijentu potpunu uslugu i sigurnost nakon kupovine proizvoda."

Montaža je sastavni deo svake ponude i klijent je siguran da će proizvod biti stručno i kvalitetno montiran. Time se ceo proces kupovine i ulaganja zaokružuje na najkvalitetniji način.

 

Servis i garancija

" GGT proizvodi su u najvišem svetskom kvalitetu, i imaju dugi vek trajanja i visoku pouzdanost u radu."

 Servisna služba odmah odgovara na svaki eventualni poziv i otklanja uočene probleme u garantnom i vangarantnom roku.

Svi klijenti GGT –a se nalaze u bazi – adresaru, i mogu po sopstevnoj želji da primaju informacije i obaveštenja o najnovijim dostignućima iz oblasti sistema zaštite od sunca, kao i preporuke za osavremenjavanje i nadogradnju već ugrađenih proizvoda.