Kontrolni toranj aerodroma Niš

  • Godina ugradnje: 2020
  • Lokacija: Niš - Srbija
  • Investitor: SMATSA
  • Tip zaštite: Unutrašnji zastor GGT 147