Kancelarija Beograd

  • Godina ugradnje: 2016
  • Lokacija: Beograd – Srbija
  • Investitor: 
  • Tip zaštite: Unutrašnji zastor GGT 43