Silver screen

Jedinstveno screen fiberglass platno, metalizirano sa jedne strane, koja je okrenuta ka suncu. Time se refleksija sunčevih zraka povećava do te mere, da platno postavljeno sa unutrašnje strane,postiže efekte zaštite od zagrevanja slične onima koje daje platno ugrađeno sa spoljne strane staklene površine.

Proizvodi se i kao spoljni zastor.

Jednim klikom na sliku ispod , otvara se PDF katalöog