BS Petrol Bar

  • Godina ugradnje: 2017
  • Lokacija: Bar – Crna Gora
  • Investitor: PETROL
  • Tip zaštite: Alu brisoleji GGT B23 E