ComTrade

  • Godina ugradnje: 2007
  • Lokacija: Beograd - Srbija
  • Investitor: ComTrade
  • Tip zaštite: Unutrašnji zastor GGT 43