NLB Banka

  • Godina ugradnje: 2008
  • Lokacija: Novi Beograd, Srbija
  • Investitor: NLB Banka
  • Tip radova: Unutrašnji zastor GGT 75