Sava osiguranje

  • Godina ugradnje: 2010
  • Lokacija: Beograd - Srbija
  • Investitor: SAVA OSIGURANJE
  • Tip zaštite: Unutrašnji zastor GGT 43 SPV