Ušće PC

  • Godina ugradnje: 2006
  • Lokacija: Novi Beograd - Srbija
  • Investitor: MPC
  • Tip zaštite: Unutrašnji zastor GGT 43